Kiitos

Tukemalla koulutustamme takaat Vaasan seudun elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa. Kiitos!

Osallistu varainhankintakampanjaamme nyt – valtio pääomittaa toimintaamme vastinrahalla suhteessa 31.12.2018 mennessä kerättyyn yksityisen pääoman määrään. Lahjoitusten vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on kerätä 700 000 euroa.

 

VAMK_Varainhankinta_2017-16_www500.tif

 

Infoa varainhankintakampanjastamme

 • Varainhankintakampanja valtakunnallisesti käynnissä 11/2017–12/2018
 • Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat osallistua
 • Valtio maksaa vastinrahan suhteessa kerätylle lahjoitussummalle
 • Lahjoitussumma sekä vastinraha rahastoidaan. Ammattikorkeakoulu käyttää pääoman tuottoa suoraan opetuksen ja tutkimuksen hyväksi
 • Valtioneuvosto ratkaisee lahjoitusten vastinrahakelpoisuuden seuraavien periaatteiden mukaan:

Valtion vastinrahaan oikeuttavat ainoastaan vastikkeettomat rahalahjoitukset.
Valtion vastinrahaan eivät oikeuta osake-, kiinteistö- tai muut esinelahjat, aineettomat oikeudet tai testamenttilahjoitukset. Valtion vastinrahoitukseen eivät oikeuta:

 • Ammattikorkeakoulun omistajien lahjoitukset.
 • Ammattikorkeakoulukonserniin kuuluvien yhtiöiden, ammattikorkeakoulun omien rahastojen tai ammattikorkeakouluja lähellä olevien säätiöiden, kuten tukisäätiöiden, lahjoitukset.
 • Ammattikorkeakoulua lähellä oleva säätiö on sellainen, jonka sääntöjen mukaan säätiön yhtenä merkittävänä tehtävänä on tukea yksittäisen ammattikorkeakoulun toimintaa.
 • Valtion omistamien erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden lahjoitukset.
 • Kuntien lahjoitukset.
 • Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään kuntien suoraan tai välillisesti omistamien yhtiöiden tai liikelaitosten kautta tulevat lahjoitukset.
 • Pääosin julkisin varoin rahoitettujen (esim. yliopistot, ammattikorkeakoulut) tai verotusoikeuden omaavien julkisoikeudellisten yhteisöjen (esim. seurakunnat) lahjoitukset.
 • Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia, ylioppilaskuntia ja osakuntia sekä niiden omistamia yhtiöitä sekä kauppakamareita, jotka eivät ole julkisesti rahoitettuja yhteisöjä. Vastinrahakelpoisia ovat lisäksi valtion omistamien kaupallisesti toimivien yhtiöiden lahjoitukset.

Verovähennysoikeus

Yksityishenkilöille
Ammattikorkeakoululle lahjoittava yksityishenkilö saa vähentää antamansa lahjoituksen ansiotulostaan eli esimerkiksi palkka- tai eläketulostaan. Yksityishenkilön verovähennysoikeus koskee 850–500 000 euron lahjoituksia. Vähennyksen taloudellinen vaikutus maksajalle riippuu veroprosentin suuruudesta. Korkeimmassa veroluokassa 1000 euron lahjoitus keventää lahjoittajan kukkaroa verovähennyksen jälkeen vain 450 euroa.
Lahjoitusvähennyksen saa myös useammasta erillisestä lahjoituksesta. Ammattikorkeakoululle saman vuoden aikana tehdyt lahjoitukset voi laskea yhteen.

Lisätietoja verohallinnon sivuilla.

Yrityksille ja yhteisöille
Yrityksillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus 850–250 000 euron lahjoituksesta ammattikorkeakoululle.

Rahankeräyslupa

Vaasan ammattikorkeakoulun rahankeräysluvan numero on RA/2018/70 ja se on voimassa 31.12.2019 saakka koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Yhteystiedot

Varainhankinnan yhteyshenkilöt kertovat mielellään lisää varainhankinnasta ja lahjoitusten merkityksestä Vaasan ammattikorkeakoulun toiminnassa.

Tauno Kekäle
Rehtori/toimitusjohtaja
tauno.kekale@vamk.fi
040 076 1619

Anna Sjöholm
Asiantuntija, kumppanuudet
anna.sjoholm@vamk.fi
040 197 6214