Palaute

Feedy-palaute

Tällä lomakkeella voit antaa palautetta Vaasan ammattikorkeakoulun toiminnasta. Kaikki palautteet toimitetaan asianomaisille henkilöille ja heidän esimiehilleen käsittelyä ja toimenpiteitä varten.

Yhteystiedoilla varustettuihin palautteisiin vastataan henkilökohtaisesti.

Lomake toimii myös aloitekanavana henkilöstölle ja opiskelijoille. Aloite on uusi idea Vamkin toimintaan liittyen. Kaikki aloitteet käsitellään, ja mikäli aloite todetaan toteuttamiskelpoiseksi, maksetaan aloitteen tekijälle palkkio.

HUOM! Kaikki tiedustelut koskien opiskelua Vaasan ammattikorkeakoulussa pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: hakutoimisto@puv.fi

Otsikko
Palaute/aloite
Annan palautteen opiskelijana
henkilökuntaan kuuluvana
asiakkaana
Nimi
Sähköposti
Puhelin