Events

Väsymismitoituksen uudet menetelmät 2011

Vaasan Ammattikorkeakoulun seminaari alueen konetekniikan asiantuntijoille 10.5. – 11.5.2011

Seminaari on tarkoitettu paitsi koneiden ja laitteiden sekä rakenteiden mitoituksesta vastaaville insinööreille, myös tuotekehitys- ja suunnittelupäälliköille sekä kokeneille kone- ja laitesuunnittelijoille. Erityishuomio seminaarissa kohdistuu paitsi uusiin mitoituskeinoihin myöskin perinteisten menetelmien sisältämiin riskeihin, jotka kaikkien alalla työskentelevien on syytä tunnistaa.

Seminaari on suunniteltu yhteistyössä Ammattikorkeakoulun ja Wärtsilä Oyj:n kanssa.

Järjestämiskulujen peittämiseksi peritään osanottajilta osallistumismaksu 290 € (+ alv), mikä sisältää kurssimateriaalin, lounaan ja kahvit sekä julkaisun: VÄSYMISLUJUUDEN MITOITUSMENETELMÄT - nykytila ja tulevaisuuden näkymät (Matti Makkonen).

vum2011.png

Väsymisvauriot ovat ylivoimaisesti yleisin koneiden ja laitteiden vaurioitumisien syy. Nämä vauriot aiheuttavat kymmenien miljardien taloudelliset vahingot vuosittain. Hämmästyttävää kyllä, asian merkitykseen nähden väsymismitoitusmenetelmien kehitys on ollut hidasta. Herra Wöhlerin 1800-luvun puolivälissä kehittämät menetelmät ovat edelleen käytetyimmät.

Seminaarin tarkoituksena on tuoda uusinta tietoa rakenteiden väsymismitoituksen alueelta Vaasan seudun yritysten käyttöön. Seminaarin primus motorina toimii Vaasan Ammattikorkeakoulun yliopettaja Matti Makkonen.

TkT Matti Makkonen on toiminut konetekniikan yliopettajana VAMK:ssa vuodesta 2007. Sitä ennen hän oli lähes 30 vuotta nykyisen Andritz Oy:n palveluksessa lähinnä suunnittelu- ja tuotekehitysosastoilla. Näissä tehtävissä Makkoselle kertyi laaja kokemus raskaissa prosessiolosuhteissa toimivien laitteiden mitoituksesta.

Jo teollisuuden palveluksessa ollessaan TkT Makkonen oli mukana monissa Lappeenrannan Yliopiston ja VTT:n tutkimusprojekteissa, jotka liittyivät useimmiten rakenteiden ja koneiden väsymismitoitukseen. LTY:n HRO-foorumin johtokunnan jäsenenä Makkonen oli sen perustamisesta lähtien ja toimi mm. eräiden tutkimushankkeiden puheenjohtajana.

Väitöskirjansa TkT Makkonen teki hitsaamattomien rakenteiden väsymislujuuden alueelta: Size Effect and Notch Size Effect in Metal Fatigue. Makkonen on jatkanut tutkimustoimintaa tällä alueella ja julkaissut useita artikkeleita International Journal of Fatigue – lehdessä.

Matti Makkonen:

”Tehdessäni käytännön mitoitustyötä teollisuuden palveluksessa minulle syntyi pikkuhiljaa vakava epäilys perinteisten mitoitusmenetelmien toimivuudesta. Eräs vauriotapaus toi lopulta järkyttävästi esiin, kuinka suuriin mitoitusvirheisiin näillä menetelmillä voidaan joutua. Tästä kokemuksesta sai alkunsa panostukseni parempien menetelmien kehittämiseen. Tätä kautta kertyneet kokemukset ja keräämäni uuden tiedon haluan tuoda tämän seminaarin avulla Vaasan seudun metallialan yritysten asiantuntijoiden käyttöön. Samalla voimme toivoakseni kehittää myös keskinäistä yhteistyötä tällä alueella.”

Sisältö: seminaarin ohjelma

Ilmoittautumiset seminaariin oheisella e-lomakkeella 25.4. mennessä.

Lisätietoja: Matti Makkonen