Tausta3-6

Events

Projektikilpailu – Aiheena Energiainnovaatio

Kilpailun kohteena ovat opiskelijoiden ryhmätyönä tekemät projektit, jotka käsittelevät Energia innovaatioita. Kilpailun tulosten julkaisu, palkintojen jako ja

töiden esittely tapahtuvat INSSIFORUM 2019 tapahtumassa Vaasassa 27. 3.2019. Kilpailua koordinoi Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK). 

KILPAILUN TAVOITTEET

 • Innovatiivisuuden herättäminen.
 • Kiinnittää huomiota ilmastonmuutokseen paikallisesti ja globaalisti.
 • Asettaa opiskelijat foorumin ja insinöörikoulutuksen kehittämisen näkyväksi osaksi.
 • Korostaa oppimisen iloa, moniulotteisuutta ja ratkaisukykyä tekemällä oikeita innovointiprojekteja.

Säännöt

Osallistuminen:

 • Kilpailuun osallistutaan ryhminä, vähintään 2 hlö/ryhmä.
 • Kilpailuun voi osallistua korkeakouluopiskelijat, joista vähintään 1/3 ovat tekniikan opiskelijoita.
 • Kilpailuun ilmoittaudutaan toimittamalla materiaali arvioitavaksi 8. maaliskuuta 2019 mennessä. 

osallistu_nappi.png

 Projektit:

 • Kilpailuprojektit ovat opintopisteytettyjä, vähintään 5 ects/opiskelija, voidaan kytkeä opintojaksoihin tai opiskelijat voivat muodostaa oman ryhmän ja työ merkitään esim projektiopintoina opintosuorituksiin. Siinä tapauksessa yhteys koulutuspäällikköön.
 •  Opinnäytetöitä ei hyväksytä kilpailuprojekteina.

Kilpailuprojektit toimitetaan e-lomakkeen kautta, tekstitiedostot liitetiedostoina ja video linkkinä. Projektiryhmä toimittaa arvioitavaksi:

 • Loppuraportin, kirjoitettu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Englanninkielinen tiivistelmä.
 • Opettajan arvion työstä.
 • Työn esittely noin kolmen minuutin pituisena “hissipuhe”-videona.

Muuta tietoa

Arviointi:

- Projektit arvioi tuomaristo jonka jäsenien nimet ja taustaorganisaatiot selviävät tuloksien julkistamistilaisuudessa.

- Arvioinnissa käytetään pisteytysmenetelmää, joka ottaa huomioon seuraavat näkökulmat:

 • Ympäristövaikutus – hiilineutraalius.
 • Innovatiivisuus, toteutettavuus ja taloudellisuus.
 • Projektinhallinta, työnjako ja viestintä.
 • Pohdinta omasta oppimiskokemuksesta ja oma kriittinen arviointi projektin onnistumisesta.
 • Ulkopuolisen tahon arvio esimerkiksi elinkeinoelämän arvio, opettajan suositus jne.
 • Projektin raportointi ja esittely.

 Esittely:

 • Palkittavat projektit kutsutaan esiteltäväksi. Tästä toimitetaan tieto osallistujille 15.3.2019 mennessä.
 • Lisäksi parhaaksi arvioidusta työstä / parhaiksi arvioiduista töistä kootaan key-note esitys.

 Voittajat:

 • Voittajat julkistetaan INSSIFORUM 2019 –tapahtumassa 27.3.2019. 
 • Parhaimmiksi arvioidut työt 1-3 palkitaan ja palkintojen yhteissumma on 3000€.
 • Toimikunta päättää stipendirahan jakamisesta haluamallaan tavalla.
 • Palkittua ryhmää ohjannut opettaja saa kunniakirjan.

 

Lisätietoa antaa: Jorma Tuominen, jorma.tuominen@vamk.fi, puh +358 40 582 7623