Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Yritysklinikka

Yritysklinikassa ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttavat asiantuntijoiden ohjauksessa tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä eri toimialojen yrityksille ja organisaatioille. Yritysklinikka-toiminta integroidaan opetukseen kaikissa Vaasan ammattikorkeakoulun yksiköissä. Yritysklinikan palvelutoiminnalla motivoidaan yrityksiä sitoutumaan oman yrityksen kehittämistyöhön sekä aktiiviseen yhteistyöhön alueen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Yhteystiedot:

Yritysklinikka, puh. 0207 663 430, gsm 040 831 4420, s-posti: yritysklinikka@vamk.fi

Lisätietoja Yritysklinikan sivuilta: www.vamk.fi/yritysklinikka