Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Tuoteturvallisuus, CE-merkintä- ja direktiivipalvelut

TuoteturvallisuusCEmerkintä ja direktiivipalvelut.jpg

Koneiden tuoteturvallisuuteen, vaatimustenmukaisuusmenettelyihin ja CE-merkintään liittyvät palvelut, direktiivien muiden viranomaismääräysten ja standardien selvittäminen sekä riskin arviointi.


Yhteyshenkilöt

Mäkelä Reijo, yliopettaja
Suistala Markku, laboratorioinsinööri (sähköisten mittausten osalta)