Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Magneettikenttämittauksia

Suoritamme palvelutoimintana magneettikenttämittauksia. Käytössämme on HIOKI 3470 MANGNETIC FIELD HiTESTER.

Mittaus alue:

10 Hz … 400 kHz

Herkkyys:

1-akseli 0,05 µT – 2,0 mT

3-akseli 0,1 µT- 3,4 mT


Uusi työturvallisuusdirektiivi (2004/40/EY) tulee asettamaan raja-arvot työntekijöihin kohdistuvalle sähkömagneettiselle säteilylle. Työnantaja on velvoitettu selvittämään työntekijälle kohdistuvien sähkömagneettisten kenttien tasot. Tyypillisiä magneettikenttien aiheuttajia työpaikoilla ovat Muuntamot, kiskostot, sähköhitsauskaapelit ja induktiokuumentimet.

Yhteyshenkilöt

Suistala Markku, laboratorioinsinööri
Rinne Timo, projekti-insinööri