Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Asiantuntemusta Vaasan ammattikorkeakoulusta

Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa kone-, sähkö-, rakennus- ja ympäristöteknisten sekä tietotekniikan alojen asiantuntemustaan lähialueen yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Monessa sovelluskohteessa käytössämme on Suomen ajantasaisin laitekanta ja asiantuntemus.

Technobothnia - palvelu lähellä

Technobothnia on Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskola Novian ja Vaasan yliopiston yhteinen tekniikan laboratorio- ja tutkimuskeskus historiallisissa entisen puuvillatehtaan tiloissa Palosaarella. Technobothnia on osa Vaasan 150-vuotisen teknisen koulutuksen ja koulutusyhteistyön jatkuvuutta ja kehitystä. Technobothnian standardien mukaiset tilat, laitteisto, ohjelmistot sekä toimintatavat edistävät alueen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Kattavasti luotettavia palveluja

Voimme tukea yrityksiä markkinaideasta tuotantoon - prosessin jokaisessa vaiheessa - mallintamisessa, prototyypin valmistuksessa ja testauksessa sekä tuotantosuunnittelussa ja tuotannossa. Tuotannon laadunhallintaa voimme tukea mm. määräaikaistestein. Luotettavat testaus- ja mittauspalvelumme sisältävät tutkimustulosten raportoinnin ja halutun tasoisen analysoinnin.

Technobothnian räätälöidyt tekniset palvelut

Technobothnian teknisten palvelujen lisäksi voimme räätälöidä ja toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan muita teknisiä yrityspalveluja sähkö-, kone-, rakennus-ja ympäristöteknisten sekä tietotekniikan aloilla. Hyödynnämme myös näissä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Technobothnian asiantuntemusta ja laitteistoja.