Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukset

Tarjoamme sekä lyhytkestoista että pidempiaikaista sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta riippuen työyhteisöjen tarpeista. Noudatamme aina tilaajan kanssa tehtyä yhteistä sopimusta.

Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille ja fysioteraupeuteille (15 op)

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea terveydenhoitajan tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työterveyshoitajan tehtävissä työskentely katsotaan eduksi.

Ajankohta

Koulutus toteutetaan 14.9.2017–16.3.2018 välisenä aikana valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

Sisältö ja toteutus

Koulutus sisältää lähiopetusta (14 päivää, kaksi lähipäivää kuukaudessa), verkko-opiskelua sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutus koostuu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisista osaamiskokonaisuuksista:

  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen 3 op
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen 5 op
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen 5 op
  • Arviointi- ja kehittämisosaaminen 2 op

Työterveyshuollon koulutus järjestetään Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novia yhteistyönä. Koulutus on kaksikielinen.

Hinta

3400 euroa. Maksun voi suorittaa kahdessa erässä.

Hakeminen

tapahtuu oheisella hakulomakkeella pdf. Huom. hakemuksen tulee olla perillä 15.5.2017 mennessä.

Tulosta hakemus ja lähetä osoitteeseen:

Anne Puska
Vaasan ammattikorkeakoulu, Alere
Wolffintie 27-31
65100 VAASA

Lisätietoja koulutuksesta:

Päätoiminen tuntiopettaja
Anne Puska
anne.puska@vamk.fi
puh. 020 7663 551 tai 040 539 5943

Koulutuspäällikkö
Regina Nurmi
regina.nurmi@vamk.fi
puh. 0400 113 957

____________________________________________________________________________________________