Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen

torstai 01. maaliskuu 2018 - torstai 31. joulukuu 2020

Hankkeessa määritellään kansallisesti sairaanhoitajakoulutuksen tuottama 180 op perusosaaminen ja varmistetaan ammattikorkeakoulujen sairaanhoitajaopiskelijoiden perusosaamisen laatu. Lisäksi hankkeessa todennetaan sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittyminen koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä jatkuvan ohjauksen ja arvioinnin keinoin.

Hankkeessa ovat mukana kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtaava koulutusta. Päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu.

Organisaatio: Savonia-ammatikorkeakoulu (päätoteuttaja) ja 20 muuta ammattikorkeakoulua
Rahoitus: Opetus ja kulttuuriministeriön erityisavustus
Kokonaisbudjetti: 1 478 572

Yhteystiedot:

VAMKin yhteyshenkilö hankkeessa:

Regina Nurmi regina.nurmi@vamk.fi 

Puhelin: +358 207 663 517

Kategoriat: health care and social services

VAMK.jpg

Takaisin arkistoon.