Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

YAMK-hanke

sunnuntai 01. joulukuu 2013 - torstai 31. joulukuu 2015

Hankkeen tarkoituksena on uudistaa YAMK-toimintoja niin, että ammattikorkeakoulujen TKI-työn vaikuttavuus vahvistuu huomattavasti. Tarkoituksena on myös valtakunnallisesti profiloida ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon TKI-toimintaa. Hankkeessa kytketään yhteen YAMK-koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittäminen fokuksena tiedon ja osaamisen siirron vahvistaminen, kehittäminen ja uudistaminen korkea-koulujen ja työelämän välillä.

Hanke jakaantuu neljään osahankkeeseen. Ammattikorkeakoulut ovat valinneet kukin yhden osahankkeen, jossa ne toimivat toteuttajina. Kukin osahanke järjestäytyy ja jakaa vastuita osahankkeen tavoitteiden mukaisesti. VAMK on mukana osahankkeessa (työpaketissa) 4, jonka teema on YAMK-opettajuus sillanrakentajana. YAMK-opettajan rooli sillanrakentajana on yhdistää TKI-kohtaamis-ympäristöissä opettajuus yhteisopettajuudeksi työelämän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Tässä osahankkeessa kehitetään kokeilujen kautta uutta roolitusta toimijoiden kanssa, tiimiopettajuusmallia ja kolmikantamallia. Yhteistyön tiivistämisessä tärkeätä on uusien roolien selkeyttäminen.

Organisaatio: Hankkeen hakijana ja koordinoijana toimii Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke on ammattikorkeakoulujen yhteinen ja sitä ovat valmistelleet ARENEN YAMK-työryhmän jäsenet.
Rahoitus: Hanketta rahoittaa OKM.
Kokonaisbudjetti: 76 124 €

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö/VAMK:n hankevastaava Regina Nurmi, puh. 0207 663 517, sähköposti etunimi.sukunimi@vamk.fi

Kategoriat: education

VAMK

Takaisin arkistoon.