Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Voimalaitososaamisen kehittämishanke Powerpro

perjantai 01. tammikuu 1999 - sunnuntai 31. joulukuu 2000

Projektin tavoitteina on koota energiaklusterin Vaasan alueen voimalaitososaamisen ja -projektoinnin parhaat käytännöt, rakentaa ja tuotteistaa kootun tiedon ja osaamisen pohjalta voimalaitososaamisen ja -projektoinnin kokonaisvaltainen toimintamalli sekä suunnitella ja toteuttaa koulutusohjelma tiedon ja osaamisen siirtämiseksi koko energiaklusteriin ja luoda siten valmiuksia pk-yritysten aseman vahvistamiseen klusterin alihankintaverkostossa.

-Organisaatio: Pohjolan Voima, Valmet Automation, Foster Wheeler, AIM, Vaasa Engineering, AVECON, Apex Automation, ABB Control ja Vaasan Ammattikorkeakoulun sähköosasto.

Organisaatio: Pohjolan Voima, Valmet Automation, Foster Wheeler, AIM, Vaasa Engineering, AVECON, Apex Automation, ABB Control ja Vaasan Ammattikorkeakoulun sähköosasto.
Rahoitus: Hankkeen rahoitukseen yritykset osallistuvat kurssimaksuin ja muu osa saadaan Sisäasiainministeriön kanavoimana ESR-rahoituksena, osaamiskeskukselta, Pohjanmaan liitolta ja panostuksista oppilastyöpäivinä.
Kokonaisbudjetti: 336 375 €

Kategoriat: other

Takaisin arkistoon.