Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Virtuaaliopetuksen pilotointi SecondLife

lauantai 01. marraskuu 2008 - perjantai 31. joulukuu 2010

VAMK:n tarkoituksena on kehittää virtuaalinen oppimisympäristö opetuskäyttöön.Projektin kohderyhmät ovat Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan korkeakoulukonsortion rekrytointipiiriin kuuluvat ja koulutusta hakevat aikuiset ja nuoret. SL -virtuaalioppimisympäristöstä tiedotetaan myös toisen ja kolmannen asteen kouluja, jotta nekin voisivat ottaa käyttöönsä sen.

Yrityksille SecondLife avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksien markkinointiin ja sen kautta uusien potentiaalisten asiakkaiden määrää voi lisääntyä. SecondLife virtuaalimaailma voi edesauttaa myös uusien ideoiden syntymistä interaktiivisessa kanssakäymisessä virtuaalimaailmassa. Projektimme tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeilla virtuaalimaailman käyttöä osana yrityksen toimintaa.

Organisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).
Kokonaisbudjetti: 59 660 eur.

Yhteystiedot:

Hankkeen kotisivut: www.puv.fi/sl

Kategoriat: education

EU-lippu_tekstillä_200pxleveys.jpg vipuvoimaaEU_rgb_lev200px.jpg

Takaisin arkistoon.