Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Technobothnia Robotic Additive Manufacturing Center of Excellence (TB-RAM CoE)

perjantai 01. maaliskuu 2019 - sunnuntai 28. helmikuu 2021

Hankkeen tavoite on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä nostaa (robotisoidun) materiaalia lisäävän valmistuksen (RAM ja AT) osaamistasoa alueen oppilaitoksissa ja teollisuudessa. Tätä varten perustetaan osaamiskeskus, jota voivat hyödyntää niin toteuttajaorganisaatiot opetuksessa kuin yritykset demoprojekteissaan. Tekniseltä kannalta päätavoite on helpottaa mm. eri tavoin monimutkaisten ja suurten komponenttien tulostamista esim. hyödyntämällä robottikättä.

Organisaatio: Yrkeshögskolan Novia (koordinaattori), Vaasan yliopisto (partneri)
Rahoitus: Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja hankkeen rahoittajaviranomaisena toimii Pohjanmaan liitto.
Kokonaisbudjetti: Hankkeen budjetti on 268.518 €.

Yhteystiedot:

Hankevastaava VAMKissa on Mika Billing, puh. 020 7663 312, s-posti etunimi.sukunimi@vamk.fi

Kategoriat: other

VAMK Novia VY PL1420 EAKR1420 Vipuvoimaa1420

Takaisin arkistoon.