Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

SuperNurse Botnia 2

perjantai 01. tammikuu 2010 - lauantai 31. elokuu 2013

SuperNurse Botnia 2 on rajan ylittävä tutkimus-  ja kehittämishanke, joka pyrkii vahvistamaan ja edistämään hoitotyön opiskelijoiden oppimista kliinisessä harjoittelussa. Tarkoituksena on tutkia ohjauksen merkitystä oppimiselle seuraamalla opiskelijoita näiden koko sairaanhoitajakoulutuksen ajan. Tavoitteena on myös kerätä tietoa ja ymmärtämystä kliinisen harjoittelun ohjaajien kokemuksista  kliinisen harjoittelun ohjaamisessa.

Projektissa pyritään luomaan yhteinen pedagoginen alusta sairaanhoitajakoulutuksen kliinisille ohjaajille Merenkurkun alueella.

Organisaatio: Yrkeshögskolan Novia (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu, Uumajan yliopisto
Rahoitus: Botnia-Atlantica (Interreg IV A), Pohjanmaan liitto, Länsstyrelsen Västerbotten
Kokonaisbudjetti: 696 600 eur

Yhteystiedot:

Lisää aiheesta: http://web.novia.fi/supernurse

Kategoriat: health care and social services

Botnia-atlantica.jpg

Takaisin arkistoon.