Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Supernurse Botnia

torstai 01. tammikuu - torstai 31. joulukuu 2009

Hankkeen pyrkimyksenä on parantaa sairaanhoitajaksi opiskelevien ohjausta työelämäjaksojen aikana ja samalla parantaa opetuksen tasoa sekä oppimiskokemusta. Tavoitteena on kehittää yhteinen opiskelijoiden ohjausmalli Merenkurkun alueelle. Nykyinen ohjausmalli ei täytä ammattikorkeakoulujen tavoitteita, mikä on tullut ilmi sekä Suomessa että Ruotsissa tehdyissä arviointitutkimuksissa.

Tutkimusosion tarkoituksena on selvittää ohjauksen merkitys työelämässä tapahtuvissa opiskelujaksoissa. Projektissa kartoitetaan aluksi opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia ohjauksesta Pohjanmaalla ja Ruotsin Västerbottenin alueella. Selvityksen pohjalta kehitetään Merenkurkun alueelle yhteinen ohjausmalli, jonka toimintaa testataan ensiksi käytännössä. Myöhemmin mallin toimivuutta arvioidaan kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla.

Organisaatio: Yrkeshögskolan Novia (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu ja Uumajan yliopisto (osatoteuttajat).
Rahoitus: Botnia-Atlantica.
Kokonaisbudjetti: 157 000 eur.

Yhteystiedot:

Kategoriat: health care and social services

Takaisin arkistoon.