Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

SaTaVa

torstai 01. toukokuu 2008 - perjantai 31. joulukuu 2010

Hankkeen tavoitteena on kehittää laaja korkeakouluosaamiseen perustuvaa yrittäjyyttä tukeva innovaatio- ja oppimisympäristö, joka muodostuu Satakunnan, Tampereen ja Vaasan korkeakoulujen välille. Projekti edistää maakuntarajat ylittävää ja monialaista korkeakouluosaamiseen perustuvaa yrittäjyyttä sekä tuottaa uusia kasvuyrityksiä ja yritystoiminnan jatkajia kohdemaakuntiin. Uusien yrittäjyyttä tukevien oppimisympäristöjen ja -menetelmien kehittämistä edistetään ja hankealueelle luodaan helposti lähestyttävä ylimaakunnallisen opiskelijayrittäjyyden verkostohautomo- ja kiihdyttämömalli. SaTaVa-projektissa edistetään myös yritysten tarvitsemia innovaatiopalveluita sekä kansainvälistymiseen liittyviä valmiuksia luomalla toimintamalli korkeakoulujen ja yritysten yhteiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle.

Projektin myötä korkeakoulujen kyky vastata elinkeinoelämän ja yritysten tutkimus- ja tuotekehitystarpeisiin paranee. Projektin tuloksena syntyy uusia yrityksiä maakuntiin, korkeakoulujen innovatiivinen ylimaakunnallinen yrittäjyyden verkko-oppimisympäristö, korkeakoulujen välinen verkosto- ja toimintamalli, verkkopohjainen alueellisille yrityspalveluorganisaatioille ja korkeakouluille tarkoitettu palvelusivusto ja vahva yhteinen huippuosaaminen, joka mahdollistaa kansainvälisessä yhteistyössä tapahtuvan yleiseurooppalaisen opiskelijayrittäjyyden edistämisen.

Organisaatio: Satakunnan ammattikorkeakoulu (koordinaattori). Vaasan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu.
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).
Kokonaisbudjetti: 724 690 eur, VAMKin osuus 235 500 eur.

Yhteystiedot:

Kategoriat: education

Takaisin arkistoon.