Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

ProPRECIKEM

maanantai 12. elokuu 2019 - sunnuntai 31. heinäkuu 2022

Aikaisempien PRECIKEM-hankkeiden tavoite on ollut kehittää kohdennettuja kemiallisia metodeja, jotka tähtäävät siihen, että viljelijät voisivat jatkossakin käyttää happamia sulfaattimaita elitarviketuotannossa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Tässä ProPRECIKEM-hankkeessa tavoitellaan seuraavaa tasoa,  jossa PRECIKEM-metodi voidaan ottaa todelliseen käyttöön. Annostelu- ja pumppaustekniikkaa kehittämällä ja testaamalla pelloilla, joita tosiasiallisesti salaojitetaan ja viljellään, muokataan PRECIKEM-metodista teknisesti ja käytännössä käyttökelpoinen maanviljelyyn. Aiemmin hankkeissa on keskitytty salaojitusveden laadun tarkkailuun, mutta ProPRECIKEM-hankkeen aikana arvioidaan metodin vaikutusta myös viljelykasveihin pienimuotoisessa kokeessa Risöfladanin koepellolla.

Organisaatio: Hankkeen päätoteuttaja on Yrkeshögskolan Novia ja VAMK sekä Yrkesakademin i Österbotten toimivat osatoteuttajina.
Rahoitus: Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan maaseuturahastosta (MAVI Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.
Kokonaisbudjetti: 293.958 €

Yhteystiedot:

Hankevastaava VAMKissa on Pekka Stén (puh. 0207 663 565, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi)

Kategoriat: environment

vamk novia YA ely mavi2 mavi3

Takaisin arkistoon.