Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Potilasturvallisuustaitojen virtuaalinen oppimisympäristö sosiaali- ja terveysalalle

torstai 01. syyskuu 2011 - torstai 31. lokakuu 2013

Second Life- ja Häkä-hankkeista saatujen kokemusten perusteella virtuaaliympäristön hyödyntäminen on mahdollista etenkin sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa.  Potilasturvallisuus-hankkeen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia toimia haastavissa hoitotilanteissa ja -ympäristöissä. Hanke edistää potilasturvallisuutta, ja sillä on inhimillisten vaikutusten lisäksi taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Virtuaaliopinnot mahdollistavat etäopiskelun ja tämä edistää oppilaitoksen kansainvälistymistä.

Hankkeessa luodaan mahdollisimman todenmukainen oppimisympäristö, jossa lääkehoidon opiskelija toteuttaa potilaan hoitoa eritasoisten potilastapausten kautta ja erilaisissa hoitoympäristöissä. Virtuaaliseen oppimisympäristöön luodaan erilaisiin uhkatilanteisiin liittyviä harjoitteita, joissa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat harjoitella tilanteissa toimimista ja yhteistyötä. Tarkoituksena on lisätä Vaasan ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyötä.

Organisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Vaasan sairaanhoitopiiri
Kokonaisbudjetti: 93330 €

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Päivi Autio, +358 207 663 308, paivi.autio@puv.fi

Kategoriat: health care and social services

vipuvoimaa EU Liitto

Takaisin arkistoon.