Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

PK-INNO

sunnuntai 01. joulukuu 2013 - lauantai 31. joulukuu 2016

PK-INNO - PK-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla

Hankkeen tavoitteena on luoda ja viedä käytäntöön toimintamalli, jolla ammattikorkeakouluista pk-yrityssektorille saadaan aikaan laajaa AMK-henkilöstön vaihtoa ja suoraan yrityksille kohdentuvia nopeavaikutteisia kehittämistoimenpiteitä. Mallin pohjana ovat osin lyhyellä ajanjaksolla toteutettavat toimenpiteet, joiden kautta pk-yritys kokee nopeasti hyötyvänsä yhteistyöstä. Samalla tavoitteena on käynnistää pitempikestoisia toimenpiteitä. Kun luottamus pk-yrityksen ja ammattikorkeakoulun välillä on saavutettu, voidaan neuvotella muista TKI-toimenpiteistä sekä mahdollisista useita pk-yrityksiä verkostona koskevista toimenpiteistä.

Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri joukko ammattikorkeakoulujen henkilöstöä ja myös opiskelijoita osallistumaan pk-yritysten kehittämiseen. Kehitettävässä toimintamallissa vaihtoon lähteviä henkilöitä valmennetaan ennen yritysvierailuja. Vaihdon avulla AMK-henkilöstön yritysosaaminen kehittyy ja kehittämis- ja ratkaisumalleja voidaan tuoda mukaan opetukseen joko projektiopintoina tai esimerkkeinä teoriaopetuksessa.

 

 

Organisaatio: Hankkeen koordinaattori on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, partnereina ovat Jyväskylän, Tampereen, Oulun ja Vaasan ammattikorkeakoulut.
Rahoitus: Hanketta rahoittaa OKM
Kokonaisbudjetti: 916 668 €

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö: Kenneth Norrgård, puh. 020 766 3397, sähköposti etunimi.sukunimi@vamk.fi

Kategoriat: education

VAMK

Takaisin arkistoon.