Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal)

torstai 01. helmikuu 2018 - keskiviikko 30. kesäkuu 2021

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan ihmisen ja hänen läheisensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Hoidon tavoitteena on kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen huomioiden potilas ja hänen perheensä.

Hankkeessa luodaan mm. valtakunnalliset suositukset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen perusopetuksesta ja jatko- ja erikoistumiskoulutuksesta.

Hankkeen toteuttajina on 15 hoitotyön koulutusta antavaa ammattikorkeakoulua sekä kaikki viisi yliopistoa, joissa on lääketieteen koulutusohjelmat. Kajaanin ammattikorkeakoulu on hankkeen päätoteuttaja.

 

Lisää tietoa hankkeen kotisivuilla: https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/

Organisaatio: Kajaanin ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) sekä osatoteuttajina muita ammattikorkeakouluja ja yliopistoja
Rahoitus: Opetus ja kulttuuriministeriön erityisavustus
Kokonaisbudjetti: 2 192 858 €

Yhteystiedot:

VAMKin yhteyshenkilö hankkeessa:

yliopettaja Hanna-Leena Melender, hanna-leena.melender@vamk.fi Puhelin: +358 207 663 610

Kategoriat: health care and social services

VAMK.jpg

Takaisin arkistoon.