Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Outdoors Finland - Discover Pohjanmaa 2

keskiviikko 01. joulukuu 2010 - perjantai 30. marraskuu 2012

Discover Pohjanmaa 2 -hanke on osa valtakunnallista Outdoors Finland- verkostoa, jossa kehitetään kansainväliset MEK:n tuote- ja laatukriteerit täyttäviä luontoon perustuvia kesäaktiviteettimatkailutuotteita ulkomaan markkinoille.

Alueellisen hankkeen tavoitteena on kansainvälisille markkinoille suunnattujen kesäaktiviteettien jatkokehittäminen Discover Pohjanmaa -esiselvityshankkeessa toteutetun nykytilakartoituksen pohjalta. Kouluttavan ja tiedottavan hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjanmaan rannikkoalueella ja maaseudulla matkailuyritystoimintaa harjoittavat toimijat, jotka työllistävät alle 10 henkilöä. Hankkeessa keskitytään yrityksiin jotka tuottavat seuraavia kesäaktiviteetteja: kalastus-, melonta-, veneily-, pyöräily- ja vaellus/wildlife. Hankkeen maantieteellisenä toteutusalueena on suomen- ja ruotsinkielinen Pohjanmaa.

Ensisijaisena hyödynsaajana hankkeessa Pohjanmaan rannikkoalueella ja maaseudulla matkailuyritystoimintaa harjoittavat toimijat, jotka työllistävät alle 10 henkilöä.

Hankkeen tulokset:

  1. Alueen toimintaympäristö täyttää vaadittavat edellytykset ja tukee teemapohjaisten yritysklustereiden tuotekehitystä.
  2. Alueen kesäaktiviteettituotteet täyttävät kansalliset teemakohtaiset tuotesuositukset.
  3. Alueen kesäaktiviteettien kehittäminen voidaan aloittaa asetettujen tavoitteiden pohjalta.
  4. Alueen kesäaktiviteettituotteiden kohderyhmien määrittely tukee tuotteen sisällön kehittämistä teemakohtaisesti.
  5. Alueella on valmiita kesäaktiviteettituotteita, jotka sopivat kansainvälisille markkinoille.
  6. Alueen toimijoilla on edellytykset valmiiden tuotteiden markkinointiin.

Tavoitteen täyttymisen myötä alueella on tarjota luontopohjainen kokonaistuote, jonka avulla voidaan jatkossa edistää toimijoiden näkyvyyttä ja kilpailukykyä kansainvälisesti.

Organisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu, Liiketalous ja matkailu, Matkailu- ja ravintolapalvelut – osasto
Rahoitus: Pohjanmaan ELY-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Kokonaisbudjetti: 146 900 €

Yhteystiedot:

Kategoriat: tourism

ELY_fin.jpg lippu_ja_tunnuslause.jpg

Takaisin arkistoon.