Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

OUTDOORS FINLAND, Discover Pohjanmaa -esiselvityshanke

lauantai 31. lokakuu 2009 - tiistai 30. marraskuu 2010

Discover Pohjanmaa -esiselvityshankkeen kohderyhmänä ovat Pohjanmaan rannikkoalueella ja maaseudulla matkailuyritystoimintaa harjoittavat toimijat, joilla on edellytykset tuottaa mm. seuraavia kesäaktiviteetteja: wildlife, vaellus ja sauvakävely, pyöräily, melonta ja kalastus. Hyödynsaajana hankkeessa on Pohjanmaan matkailuelinkeino, joka saa tietoa toimintaedellytyksistä tutkimus-, kehitys- ja koulutustoiminnalle kesäaktiviteettien kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa kesäaktiviteettien tuottajien tuotekehitysprosessin käynnistäminen rakentamalla toimenpideohjelma esiselvitystietojen pohjalta sekä luoda hyvät edellytykset aktiviteettitarjonnan kansainvälistymiselle.

Esiselvityksen tulokset: 1. Alueen tarjonnan ja kysynnän nykytila-analyysi sekä tavoitteiden määrittely tulevaisuuden kehittämistyölle 2. Toimijoilla on edellytykset kesäaktiviteettien kehittämistyön käynnistämiselle 3. Tuloksena syntyy teemakohtainen alueellinen tuotteistamis- ja kehittämissuunnitelma. Tavoitteen täyttymisen myötä valmistuu hankesuunnitelma kansainvälisille markkinoille suunnattujen kesäaktiviteettien jatkokehittämiseen.

Vaasan ammattikorkeakoulun toteuttaman esiselvityshankkeen  jälkeen Pohjanmaalle voidaan perustaa valtakunnalliseen Outdoors Finland- verkostoon linkittyvä alueellinen hanke, jossa kehitetään kansainväliset MEK:n tuote- ja laatukriteerit täyttäviä luontoon perustuvia kesäaktiviteettimatkailutuotteita ulkomaan markkinoille.

Organisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu, Liiketalous ja matkailu, Matkailu- ja ravintolapalvelut –osasto
Rahoitus: Pohjanmaan TE-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
Kokonaisbudjetti: 71 350 eur.

Yhteystiedot:

Kategoriat: tourism

Elinkeino-, liikenne ja ympäristokeskus.jpg Euroopan maaseudun kehittämisen maatalaousrahasto.jpg

Takaisin arkistoon.