Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Open IT-Lab

keskiviikko 01. syyskuu 2004 - keskiviikko 31. lokakuu 2007

Målet på lång sikt är att skapa ett kunskapscentrum kring programutveckling och öppna IT-lösningar för att stödja företagsverksamheten inom regionen. Projektets kortsiktiga mål är att skapa infrastrukturen för ett öppet IT-laboratorium och skapa en miljö för att i samarbete med traktens företagare testa och utvärdera olika typer av program- och systemlösningar.

Organisaatio: Vasa yrkeshögskola (koordinator).
Rahoitus: ERUF; Österbottens förbund.
Kokonaisbudjetti: 116 981 eur.

Yhteystiedot:

Projektledare Kimmo Paulaharju, tfn. 0207 663 526, e-post: kimmo.paulaharju@puv.fi

Kategoriat: information technology

Takaisin arkistoon.