Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

maanantai 01. tammikuu 2018 - torstai 31. joulukuu 2020

Hanke on monialainen opetuksen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kiertotalouteen tähtäävän laadukkaan, avoimen ja kansainvälisyyttä korostavan opetuksen suunnittelu ja pilotointi Teollisuus 4.0 -ajattelu- ja toimintamalleilla. Tavoitteena on saada korkeakoulutus palvelemaan suomalaisen yhteiskunnan kehitystä sekä vastaamaan yritystoiminnan ja kansainvälistymisen tarpeisiin. Tavoitteeseen päästään yhteistoiminnan sekä opetuksen menetelmällisen kehittämisen kautta. VAMKissa hankkeessa on mukana sekä tekniikan että liiketalouden osaajia.

Organisaatio: Hanketta koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu ja partnereina on 18 muuta ammattikorkeakoulua ympäri maata.
Rahoitus: Hankkeen päärahoituksena on opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus.
Kokonaisbudjetti: 3,609.857 €

Yhteystiedot:

Hankevastaavana VAMKissa toimii Riitta Niemelä (puh. 0207 663 392, etunimi.sukunimi@vamk.fi)

Kategoriat: education

VAMK Lapin AMK

Takaisin arkistoon.