Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismallin rakentaminen - KESMA 1

keskiviikko 01. joulukuu 2010 - keskiviikko 29. helmikuu 2012

Hankkeen tarkoituksena on syventää tietämystä maaseutumatkailuyritysten asiakkaiden kuluttajakäyttäytymisestä sekä yritysten nykytilasta liittyen sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Tältä pohjalta luodaan kestävän matkailun liiketoiminnan kehittämismalli.

Kohderyhmä: Hanke tuottaa tietoa maaseutumatkailuyrityksille ja matkailun kehittäjille. Kohdealueina ovat Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.

Tavoitteet ja vaiheet:

1 Lähtötila-analyysin tekeminen
Yritysten kehittämistarpeet sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta asiakkaiden kuluttajakäyttäytymiseen nähden on selvitetty ja konkretisoitu. Keskeinen tieto sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvästä olemassa olevasta tutkimustiedosta matkailuyritysten kilpailukyvyn edistämiseksi on koottu.

2 Olemassa olevien hyvien käytänteiden ja toimintamallien kartoittaminen

Matkailuyritysten kilpailukyvyä edistävät sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyydeen liittyvät olemassa olevat kotimaiset ja kansainväliset toimintamallit on koottu ja alueiden näkökulmasta soveltuvimmat on valittu osaksi projektissa kehitettävää toimintamallia.

3 Toimintamallin ja alueellisten painopisteiden konkretisointi sekä tiedon siirtäminen alueiden välillä
Yritysten sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden toimintamalli ja alueelliset painopisteet on luotu sekä hyvien käytänteiden siirtämisprosessi alueiden välillä on kuvattu ja otettu käyttöön.

Tuotokset: Nykytila-analyysi matkailuelinkeinon sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden nykytilasta, julkaisu asiakastutkimuksen tuloksista ja nykytila-analyysista, kehittämiskokonaisuus ja alueelliset variaatiot toimintalinjoittain (kulttuurinen kestävyys, saavutettavuus/esteettömyys ja ekologinen kestävyys)

Lisätietoja: www.jamk.fi/kestavamatkailu

Organisaatio: Toteutetaan neljän alueen yhteistyönä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimii projektin hallinnoijana partnereinaan Tampereen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu (Matkailu- ja ravintolapalvelut – osasto) sekä Helsingin yliopiston Ruralia -instituutti.
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.
Kokonaisbudjetti: 248.809 € (Vamk 45.846 €)

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Petra Blinnikka, 040 539 9185, petra.blinnikka@jamk.fi

Projektikoordinaattori Annika Torniainen, 020 766 3314, annika.torniainen@puv.fi

Kategoriat: tourism

lippu_ja_tunnuslause.jpg ELY_LA01_Logo___FI_B____RGB[1].JPG

Takaisin arkistoon.