Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Hemma bäst - Kotona paras

perjantai 01. maaliskuu 2013 - perjantai 31. lokakuu 2014

Hankkeen tavoitteena on kehittää moniammatillisessa ja kaksikielisessä ympäristössä uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat ikääntyvien kotona asumista, asumisturvallisuutta ja aktiivista ikääntymistä sekä lisäävät vanhustyön vetovoimaa.

Hanketta hallinnoi Yrkeshögskolan Novia ja osatoteuttajina ovat Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Suomen pelastusalan keskusjärjestö (Spek).

Organisaatio: Novia, Spek, VAMK
Rahoitus: EAKR, Pohjanmaan liitto
Kokonaisbudjetti: 223 080 €

Yhteystiedot:

VAMKin projektipäällikkö:

Sinikka Palosaari

sinikka.palosaari@vamk.fi

Puhelin: +358 207 663 524

Kategoriat: health care and social services

Logo_EAKR ja vipuvoimaa.jpg logo_Pohjanmaan liitto.jpg

Takaisin arkistoon.