Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

HäKä

sunnuntai 01. maaliskuu 2009 - perjantai 31. joulukuu 2010

Jokaisessa organisaatiossa tulisi olla toimiva ja nopea varoitusjärjestelmä erilaisten hätätilanteiden varalta. Pilottiorganisaatiosta Vaasan ammattikorkeakoulusta puuttuu kokonaan varoitusjärjestelmät, joten järjestelmien kehittämiseen ja rakentamiseen on tarvetta. Koska ammattikorkeakoulun kiinteistöt sijaitsevat muutaman kilometrin päässä toisistaan, perinteisen varoitusjärjestelmän rakentaminen ei ole kannattava vaihtoehto. Vaihtoehtoinen hälytysjärjestelmä olisi GSM- ja näyttöpääteviestien kautta rakennettava järjestelmä. Koko kampusalue tarvitsee tällaista järjestelmää tulevaisuudessa ja vastaavalle järjestelmälle on käyttöä alueen elinkeinoelämän toimijoillekin.

Ensisijaisena kohderyhmänä voivat olla kaikki alueella toimivat organisaatiot (yritykset ja oppilaitokset), joiden kiinteistöissä työntekijämäärä on hajautettu useampaan rakennukseen tai kiinteistön käyttäjät ovat määrällisen tms. syyn vuoksi hankalaa nopeasti tavoittaa. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat, henkilökunta ja vierailijat sekä kaksi pk-yritystä toimivat pilottikohderyhminä HäKä-projektissa.

HäKä -projektin tavoitteet ovat mm. rakentaa organisaatioille ja tässä projektissa pilottiorganisaatiolle VAMK:lle toimiva hälytysjärjestelmä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön saavuttamiseksi ja testata vastaavaa järjestelmää ja sen siirrettävyyttä myös yrityskäytössä pilottiyrityksissä.

Organisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu (koordinaattori).
Rahoitus: Länsi-Suomen lääninhallitus, EAKR.
Kokonaisbudjetti: 49 100 eur.

Yhteystiedot:

  • Projektipäällikkö 1.1.2010 lähtien Ahti Nyman, puh +207 663 519, s-posti ahti.nyman@puv.fi
  • Projektikoordinaattori Hanna Goméz, puh +207 663 300, s-posti hanna.gomez@puv.fi

Käyttäjän opas

Kategoriat: other

EU-lippu_tekstillä_200pxleveys.jpg vipuvoimaaEU_rgb_lev200px.jpg

Takaisin arkistoon.