Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

ERGO, Ergonomiasimulointiprojekti

maanantai 01. joulukuu 2008 - tiistai 31. toukokuu 2011

ERGO-projektissa kehitetään toimiva ergonomiasimulointipalvelu pk-yrityksille. Projektin ergonomiasimuloinnin avulla yritykset saavat tietoa pilotti-esimerkkien avulla työpisteiden, työmenetelmien ja ergonomisesti laadukkampien tuotteiden suunnitteluun ja tehostamiseen. Yritykset parantavat pilottiesimerkeistä ja muusta tutkimuksesta saadun tutkimustiedon sekä projektiryhmästä kootun palvelukokonaisuuden avulla tuotteidensa, työpisteidensä sekä työmenetelmiensä ergonomiaa, turvallisuutta ja tehokkuutta. Luodaan valmis konsepti siitä, miten VAMK pystyy tarjoamaan kattavasti simulointikeskuksen kautta palveluja yrityksille. Simulointikeskuksen varsinainen maksullinen toiminta käynnistyy projektin jälkeen.

Organisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu, Tekniikka ja liikenne, Kone- ja tuotantotekniikan osasto.
Rahoitus: Länsi-Suomen Lääninhallitus, EAKR, projektiin osallistuvat yritykset, Vaasan ammattikorkeakoulu.
Kokonaisbudjetti: 122 220 eur.

Yhteystiedot:

Projekti-insinööri Osku Hirvonen, puh.040-720 1217, s-posti osku.hirvonen@puv.fi

Kategoriat: simulation

Takaisin arkistoon.