Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

EnergyVaasa 3D-Center

keskiviikko 01. toukokuu 2019 - lauantai 31. lokakuu 2020

Hankkeessa hyödynnetään ja jatkokehitetään edeltäneen 3DCenter-hankkeen aikaansaamia tuloksia ja esiin nousseita kehittämistarpeita. Tavoitteena on luoda EnergyVaasa 3D-center -osaamiskeskustoiminta ja verkosto, jossa yrityksissä ja korkeakouluissa oleva osaaminen kootaan toiminnan avulla yhteen ja edelleen kehitetään avoimessa yhteisössä 3D-osaamista.

Organisaatio: Hankkeen päätoteuttaja on teknologiakeskus Merinova, VAMK toimii hankeessa osatoteuttajana.
Rahoitus: Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Pohjanmaan liiton kautta.
Kokonaisbudjetti: 268.000 €

Yhteystiedot:

Hankevastaava VAMKissa on Sami Elomaa (puh. 0207 663 371, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi)

Kategoriat: simulation

vamk merinova eakr vipuvoimaa pohjanmaan liitto

Takaisin arkistoon.