Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

eDEMVE

perjantai 02. tammikuu 2015 - sunnuntai 30. huhtikuu 2017

eDEMVE jatkaa DEMVE-hankekokonaisuudessa (DEMVE1 ja DEMVE2) kehitettyjä toimia ja teemoja. DEMVE-lyhenne tulee sanoista Development of the Education Services of IEC 61850 in Multi Vendor Environment (IEC 61850 -koulutuspalvelujen kehittäminen monitoimittajaympäristössä), nimen edessä oleva kirjain e taas viittaa siihen, että tässä uudessa hankkeessa tutkitaan ja kehitetään mm. erilaisia etäkäyttöön ja -liittämiseen liittyviä aiheita. IEC 61850 on sähköasema-automaatioon määritelty tiedonsiirtostandardi, joka on laajenemassa maailmanlaajuiseksi tiedonsiirtoprotokollaksi, joka sisältää myös applikaatiotason määrittelyjä mahdollistaen muun muassa laitteiden vaihtokelpoisuuden. Tästä standardista on tullut juuri 2-versio, jonka soveltuvuutta ja yhteensopimista 1-version laitteiden kanssa myös testataan tässä hankkeessa.

Tämä eDEMVE-hanke jatkaa edellisissä DEMVE-hankkeissa kehitettyjen asioiden kehittämistä edelleen, esim. koulutuspaketteja ja laitteistoa kehitetään. VAMK:n osuuteen kuuluu uuden sähköasemaräkin hankkiminen 2-version laitteita varten sekä näiden laitteiden konfigurointi ja tämän 2-version laitteiston huomioiminen koulutuspaketeissa.

Organisaatio: eDEMVE on yhteishanke, jonka koordinaattorina toimii Vaasan yliopisto. Hankkeen muut osatoteuttajat ovat Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Rahoittajina hankkeessa ovat lisäksi VASEK sekä lisäksi iso joukko alan yrityksiä osallistuu hankkeeseen rahalla, laitelahjoituksin tai ohjausryhmän jäseninä.
Rahoitus: Rahoittajaviranomainen on Pohjanmaan liitto ja hanke on EAKR-hanke.
Kokonaisbudjetti: 263.359 €

Yhteystiedot:

projektipäällikkö/VAMK:n projektivastaava Jari Koski, puh. 0207 663 488, sähköposti etunimi.sukunimi@vamk.fi

Kategoriat: energy

VAMK EAKR 2014-2020 VipuvoimaaEU 2014-2020 Pohjanmaan liitto

Takaisin arkistoon.