Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi

maanantai 01. toukokuu 2017 - torstai 30. huhtikuu 2020

eAMK-projektin tarkoituksena on kehittää korkeakouluoppimisen ekosysteemejä, jotka perustuvat yhteiseen digitaaliseen opintotarjontaan, työelämälähtöiseen pedagogiikkaan ja opiskelijan työelämävalmiuksia ja hyvinvointia tukevaan ohjaukseen. Hankkeella on kolme pääteema: yhteinen digitaalinen opintotarjonta, työelämälähtöiset oppimisen uudet ekosysteemit ja ammattikorkeakoulupedagogiikan digitalisaatio. Lisäksi hanke tekee yhteistyötä muiden opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien hankkeiden kanssa.

Hankkeen tuloksena ammattikorkeakouluilla on jatkossa yhteistä ympärivuotista verkko-opintotarjontaa, jonka kehittämisessä työelämän verkostot ovat olleet mukana. Lisäksi opiskelijoille on tarjolla toimivaa ja laadukasta digiohjausta, eOpintopalvelut tukevat digitaalista ja ristiinopiskelua ja myös korkeakoulujen henkilöstö on digipedagogisesti osaavaa ja kehittyvää.

Organisaatio: Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä Arenen kanssa. Mukana ovat kaikki Suomen ammattikorkeakoulut, Jyväskylän yliopisto ja Koulutuksen tutkimuslaitos KTL.
Rahoitus: Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.
Kokonaisbudjetti: 4,3 M€

Yhteystiedot:

Lisätietoja:

hankevastaava Elina Martin, puh. 020 7663 376, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

 

http://www.eamk.fi/fi/etusivu/

Kategoriat: education

VAMK eAMK

Takaisin arkistoon.