Hankkeet

E4IoT - Energy for IoT and Other Electrical Devices

tiistai 01. syyskuu 2020 - keskiviikko 31. elokuu 2022

Järjestelmien ja komponenttien monitorointi, langaton tiedonsiirto, tietojen prosessointi ja analysointi, mittaus- ja sensoritekniikoiden hyödyntäminen sekä automaatio lisääntyvät kiihtyvällä vauhdilla. Yhä useammat laitteet kytketään esineiden internetiin (IoT) tai teolliseen internetiin (IIoT). Perinteisellä tekniikalla tämä johtaa suurempaan paristojen ja johdinten määrään, energian kulutuksen kasvuun ja ongelmajätteen lisääntymiseen. Teollisuudessa on suuri tarve päästä eroon paristoista, akuista ja sähköjohdoista. Sensorien ja elektroniikan tarvitsema energia on kuitenkin mahdollista tuottaa myös paikallisesti toimintaympäristöstä energian harvestoinnin avulla, jolloin voidaan radikaalisti vähentää johtojen ja vaihdettavien paristojen määrää. Näin saadaan energia-autonomisia ratkaisuja, ja tällä tekniikalla voidaan asentaa sensoreita myös sellaisiin paikkoihin, joihin ei voida asentaa sähköjohtoja tai käydä asentamassa paristoja. Harvestointitekniikan kasvun uskotaan olevan eksponentiaalista.

Tämän hankkeen päätavoite on kehittää ja demonstroida geneerisiä energian harvestointiin ja varastointiin perustuvia energia-autonomisia ratkaisuja erilaisiin teollisuuden sovelluksiin. Tutkimus toteutetaan tarvelähtöisesti tiiviissä yhteistyössä teollisuusyritysten kanssa. Teollisuuden odotetaan käynnistävän omia tuotekehityshankkeita hankkeen jälkeen ja jo hankkeen aikana. Muita tavoitteita hankkeille ovat yritysten välisen ja yritysten ja korkeakoulujen välisen yhteistyön lisääminen sekä Vaasan korkeakoulujen tätä teknologia-aluetta koskevan osaamisen ja palvelukyvyn kehittäminen (IoT-osaamisalusta).

Hankkeen odotetaan johtavan seuraaviin konkreettisiin tuloksiin:
- Hankkeessa on kehitetty ja demonstroitu geneerisiä prototyppejä elektroniikka- ja IoT-laitteita, jotka toimivat
itsenäisesti ilman paristoja tai sähköjohtoja
- Useat yritykset ovat alkaneet soveltaa tai suunnittelevat soveltavansa kehitettyä tekniikkaa omissa
tuotekehityshankkeissaan
- Uusia yritysten välisiä kumppanuuksia on syntynyt
- Vaasan korkeakoulujen osaaminen ja palvelukyky teknologia-alueilla 'energian harvestointi' ja 'IoT' ovat kehittyneet

Organisaatio: Vaasan yliopisto (päätoteuttaja), VAMK
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Kokonaisbudjetti: 298 519 €

Yhteystiedot:

VAMKin hankevastaava:

Timo Rinne

s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

Kategoriat: energy

EU_EAKR-lippulogo 14-20.png VipuvoimaaEU_14-20.png Pohjanmaan liitto 4-värinen.jpg VY-värivaaka.png VAMK-tunnus 4-väri.jpg

Takaisin arkistoon.