Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Bios

torstai 01. heinäkuu 2004 - keskiviikko 28. helmikuu 2007

Den genomgripande målsättningen är att utöka kunskapen om öppen källkod samt underlätta användningen av den. Vasa yrkeshögskolans studerande skall utbildas i kunskapen att använda öppen källkod. IT-företagen skall sättas i nätverk med varandra för att främja utvecklingen och användningen av öppen källkod. Småföretag skall ges hjälp att få igång ett system med öppen källkod, vilket sker då projektet samarbetar med olika IT företag som vill och kan använda sig av öppen källkod.

Organisaatio: Vasa yrkeshögskola (koordinator).
Rahoitus: ESF, TE-centralen.
Kokonaisbudjetti: 267 867 eur.

Yhteystiedot:

Projektchef Rainer Lytz, tfn. 0207 663 371, e-post: rainer.lytz@puv.fi

Kategoriat: information technology

Takaisin arkistoon.