Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

AuNe - Automation in Network

torstai 01. maaliskuu 2018 - lauantai 31. lokakuu 2020

AuNe-kärkihankkeen päätavoite on toteuttaa automaatioalan (ICT, kappaletavara- ja prosessiautomaatio) ja konetekniikan opiskelijoille ja yritysten henkilökunnalle nykyaikainen digitaalinen verkko-oppimisympäristö FILE ja verkkolaboratorioiden konsepti FIINLab. AuNe kehittää toimintakonseptin, joka sulauttaa yhteen digitalisaation muutostrendien ja ISA 95 -standardin tarpeet 14 ammattikorkeakoulun vaikuttavuudella. AuNen digitaalisilla konsepteilla, työkaluilla ja sisällöillä nostetaan opiskelijoiden, yritysten sekä korkeakoulujen henkilöstön digiosaaminen uudelle tasolle. VAMKin osuus hankkeessa liittyy ennen kaikkea robotiikkaan.

Organisaatio: Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja partnereina hankkeessa on mukana 13 muuta ammattikorkeakoulua ympäri maata.
Rahoitus: Hankkeen päärahoituksena on opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus.
Kokonaisbudjetti: 1,871.430 €

Yhteystiedot:

Hankevastaava VAMKissa on Mika Billing (puh. 0207 663 312, etunimi.sukunimi@vamk.fi)

Kategoriat: other

VAMK SeAMK

Takaisin arkistoon.