Hankkeet

Älyverkon ja joustavien energiaresurssien tutkimusympäristö (SGFER)

torstai 01. lokakuu 2020 - tiistai 31. toukokuu 2022

VEBICn SmartGrid-laboratorion kehittämisen työpaja-analyysiraportin perusteella seuraavan kolmen vuoden aikana yritysten todennäköisimmät TKI-toimenpiteet kohdistuvat:1) sähköverkkojen suojaukseen ja vianhallintaan, 2) mikroverkkoihin ja energiayhteisöihin, 3) hajautettuun ja uusiutuvaan energian tuotantoon, 4) energian varastointiin ja joustomarkkinoihin, sekä 5) energiaverkkojen digitalisaatioon. VEBIC SmartGrid-laboratorion tulevaisuuden toiminnan kannalta tärkeässä testauksessa sekä simulaatioissa yritysten TKI-mielenkiinto kohdistuu mikroverkkojen, hajautetun energiatuotannon sekä joustavien energiajärjestelmien ratkaisuiden ja regulaation kehittämiseen. Vastanneiden yritysten kiinnostus tulevaisuuden piloitointihankkeisiin oli myös merkittävää.

Näihin kartoitettuihin tki-tarpeisiin vastaamiseksi SGFER-hankekokonaisuudessa kehitetään nykyinen VEBIC SmartGrid –laboratorio seuraavalle tasolle (2.0) liittämällä kokonaisuuteen todellisia seurantalaitteita ja ns. PHILominaisuuksia (PHIL = Power- Hardware – In – the – Loop) sekä luomalla SmartGrid – laboratoriolle palvelukonseptit ja toimintamallit. Hankekokonaisuudessa kehitettävä mikroverkkokokonaisuus mahdollistaa älyverkkojen suojalaitteiden ja uusiutuvan energiatuotannon / akkuvarastojen tehoelektronisten suuntaaja- / liityntälaitteiden toimintojen vuorovaikutuksen tutkimuksen niiden yhteensopivuuden ja luotettavan toiminnan kannalta.

SGFER-hankekokonaisuuden tavoitteina on: VEBIC SmartGrid-ympäristön mikroverkkojen tutkimusta, testausta, konseptointia ja niiden kaupallistamisen nopeuttamista tukevan PHIL1- laitteistokokonaisuuden toteuttaminen ja käyttöönotto, PAC - laiteympäristön päivittäminen ja VEBIC SmartGrid-laboratorion palvelukonseptin kehittäminen. Hankekokonaisuus toteutetaan kahdessa työpaketissa, joissa laajennetaan prosessiväylä-testiympäristöä, toteutetaan mikroverkkojen testausympäristön (PHIL1) hankinta ja käyttöönotto, päivitetään PAC-laboratorio vastaamaan tämän päivän komponenttien kehityssykliä, määritetään laajennetun VEBIC SmartGrid-laboratorion palvelukonseptit ja toimintamalli sekä pilotoidaan määritetyt palvelukonseptit case-pohjaisesti. SGFER-hankekokonaisuus lisää yhteistyömahdollisuuksia, kehittää osaamista ja yhteiskehittämistä VEBIC SmartGridlaboratorion ja yritysten kanssa, tehostaa suoraan kohderyhmään kuuluvien yritysten tki-prosessia ja nopeuttaa uusien tuotteiden kaupallistamista. Hankkeen tuotokset lisäävät VEBIC SmartGrid-laboratorion kiinnostavuutta kansainvälisissä korkeakoulu- ja tutkimuslaboratorioverkostoissa.

Pidemmällä aikavälillä yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimusorganisaatioita palveleva VEBIC SmartGridtutkimusympäristö parantaa yritysten mahdollisuuksia ja kyvykkyyksiä kehittää omia tuotteitaan ja palveluitaan energialiiketoiminta-alueen kehittyessä kohti hajautetumpaa ja joustavampaa energiatuotantoa. Lisääntynyt tkitoiminta ja sen volyymi houkuttelevat kansainvälisiä tutkijoita hyödyntämään tutkimusympäristöä mikä puolestaan vastavuoroisesti lisää myös tutkijavaihtoa Vaasan Yliopistosta kansainvälisiin yhteistyökorkeakouluihin. Edellinen on edellytys sille, että VEBIC SG-laboratorion tutkimusryhmä yhdessä sitä tukevien yritysten kanssa, kutsutaan mukaan laadukkaisiin tutkimuskonsortioihin EU-puiteohjelmarahoituksia haettaessa, jolloin kilpaillun kansainvälisen tutkimusrahoituksen määrä ja toteutetun tki-toiminnan vaikuttavuus alueella kasvavat.

Organisaatio: Vaasan yliopisto (päätoteuttaja), VAMK
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Kokonaisbudjetti: 160 643 €

Yhteystiedot:

VAMKin hankevastaava:

Jari Koski

s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

Kategoriat: energy

EU_EAKR-lippulogo 14-20.png VipuvoimaaEU_14-20.png Pohjanmaan liitto 4-värinen.jpg VY-värivaaka.png VAMK-tunnus 4-väri.jpg

Takaisin arkistoon.