Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

3d-tehdassimulointi

sunnuntai 01. marraskuu 1998 - lauantai 30. syyskuu 2000

Nykyisen layoutin kehittäminen ja uusintavestointien analysointi. Erilaisten layout-vaihtoehtojen testaus ja analysointi, materiaalivirta-analyysit 3D-simuloimalla. Simulointia käytetään päätöksenteon apuvälineenä; liike ja visuaalisuus auttavat ymmärtämään suunniteltua kokonaisuutta. Käytössä on Igrip ja Quest -ohjelmat. Tehdassimulointiosaamisen ja etäohjelmoinnin kehittäminen.

Organisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu (yhteistyökumppani), Technobothnia (koordinaattori)
Rahoitus: SME; TE-keskus, yritykset.
Kokonaisbudjetti: 201 825 €.

Kategoriat: simulation

Takaisin arkistoon.