Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Muotoilukeskus Muova

Muotoilukeskus Muova on tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. Muovan asiakkaina on yrityksiä ja julkisia organisaatioita. Muova käynnistää ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprojekteja liittyen markkinalähtöiseen muotoiluun ja luovaan osaamiseen. Projektien lähtökohtana ovat yrityksien tarpeet ja Muovan erikoisosaaminen.

Muotoilukeskus Muovan henkilöstö, toiminta ja hankkeet siirtyivät VAMKin palvelukseen 1.1.2014. Muova toimii erillisenä yksikkönä, ja sen monialaisessa 10 työntekijän tiimissä on muotoilun, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoita. Muovan toimipiste sijaitsee Palosaaren yrityskeskuksessa osoitteessa Wolffintie 36 F 11.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja Vaasan yliopisto osallistuvat Muovan toimintaan akateemisella panostuksella. Yhteistyötä tehdään muun muassa hanketoiminnassa ja yritysyhteistyössä. Muovan akateemista tutkimusosaamista on kehittämässä myös Aalto-yliopiston rahoituksella Muovassa työskentelevä post-doc -tutkija.

VAMKin soveltava tutkimuspainotus takaa Muovan kehittymisen ja vahvistumisen alueellisena vaikuttajana. Muova tutkii ja kehittää tutkimusprojekteissaan muotoilun toimintatapoja eri toimialoille. Missiona on vastata yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin sekä kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Muotoilun käsite on viime aikoina laajentunut käsittäen perinteisen tuotemuotoilun lisäksi muun muassa palveluiden muotoilun, strategisen muotoilun ja arvoverkostojen kehittämisen muotoilun keinoin.

Muova Cases: I-BIS -startup articles Finland

I-BIS -hankkeen (Innovative Business Growth in Start-ups) tavoitteena on soveltaa European Business Growth Catalyst (EBGC) konseptia yrityshautomoihin. EBGC on menestyksekäs toimintapohjaiseen oppimiseen (action learning) perustuva koulutusohjelma, joka pyrkii edistämään eurooppalaisten pk-yritysten kannattavuutta.

I-BIS projektin aikana tutkitaan start-up yritysten tarpeita ja adaptoidaan EBGC materiaali start-up yrityksille sopivaksi sekä kehitetään uutta oppimateriaalia. Projektin aikana start-up toiminnan vetäjiä koulutetaan kehitettyyn oppimateriaaliin.

Projektin toisena tavoitteena on rakentaa Euroopan laajuinen verkosto toiminnassa olevista ja start-up yrityksistä. Verkoston avulla pyritään edistämään yritysten välistä oppimista ja yhteistyötä. Projekti on Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman tukema hanke.

Projektin kuulumisia ja lisätietoa projektista projektin nettisivuilla http://ibis.group.shef.ac.uk/  sekä http://www.muova.fi/fi/yhteistyo/projektit/ibis/

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

E+_logo_TO_USE_200.jpg            Final_logo_88.4KB_200.jpgMuovan Miia Lammi kertoo videolla yhdessä Vaasan energiainstituutin kanssa tehdystä projektista, uusiutuvan energian elämyskeskuksesta, joka rakennetaan UNESCO:n maailmanperintöalueen kupeeseen.