Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Muotoilukeskus Muova

Muotoilukeskus Muova on tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluita. Muovan asiakkaina on yrityksiä ja julkisia organisaatioita. Muova käynnistää ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämisprojekteja liittyen markkinalähtöiseen muotoiluun ja luovaan osaamiseen. Projektien lähtökohtana ovat yrityksien tarpeet ja Muovan erikoisosaaminen.

Muotoilukeskus Muovan henkilöstö, toiminta ja hankkeet siirtyivät VAMKin palvelukseen 1.1.2014. Muova toimii erillisenä yksikkönä, ja sen monialaisessa 10 työntekijän tiimissä on muotoilun, markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijoita. Muovan toimipiste sijaitsee Palosaaren yrityskeskuksessa osoitteessa Wolffintie 36 F 11.

Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ja Vaasan yliopisto osallistuvat Muovan toimintaan akateemisella panostuksella. Yhteistyötä tehdään muun muassa hanketoiminnassa ja yritysyhteistyössä. Muovan akateemista tutkimusosaamista on kehittämässä myös Aalto-yliopiston rahoituksella Muovassa työskentelevä post-doc -tutkija.

VAMKin soveltava tutkimuspainotus takaa Muovan kehittymisen ja vahvistumisen alueellisena vaikuttajana. Muova tutkii ja kehittää tutkimusprojekteissaan muotoilun toimintatapoja eri toimialoille. Missiona on vastata yhteiskunnallisesti merkittäviin haasteisiin sekä kehittää yritysten kansainvälistä kilpailukykyä muotoilun keinoin. Muotoilun käsite on viime aikoina laajentunut käsittäen perinteisen tuotemuotoilun lisäksi muun muassa palveluiden muotoilun, strategisen muotoilun ja arvoverkostojen kehittämisen muotoilun keinoin.


Muovan Miia Lammi kertoo videolla yhdessä Vaasan energiainstituutin kanssa tehdystä projektista, uusiutuvan energian elämyskeskuksesta, joka rakennetaan UNESCO:n maailmanperintöalueen kupeeseen.