Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Miten saada työharjoittelija omaan organisaatioon?

Työnantajat voivat lähettää ammattikorkeakoulun harjoittelukoordinaattoreille hakuilmoituksen, jossa on hyvä kertoa lyhyesti yrityksestä, millaisiin työtehtäviin harjoittelijaa haetaan sekä muista harjoittelusuhteen ehdoista, kuten mahdollinen palkkaus. Työnantajat voivat myös laittaa ilmoituksiaan niin vakituisista työpaikoista, harjoittelu- ja kesätyöpaikoista kuin projekti- ja opinnäytetöisä maksuttomaan valtakunnalliseen nettirekrytointipalveluun osoitteessa www.jobstep.net

Opiskelija ottaa suoraan yhteyttä työnantajaan ja he keskenään sopivat harjoittelujakson ehdoista. Opiskelija tekee harjoittelusta raportin, joka sisältää myös itsearvioinnin jaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Harjoitteluajalta annetaan työ- tai harjoittelutodistus.

Vaasan ammattikorkeakoulun harjoittelukoordinaattorit antavat mielellään lisätietoja:

Liiketalous

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikka

Vaasa Network

Hyödynnä korkeakoulujemme opettajien ja opiskelijoiden joukkoälyä uusien tuotteiden tai palveluiden ideoinnissa, kehittämisessä ja testaamisessa!

Vaasa Network tuo yhteen alueen yritykset, korkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat. Digitaalisen alustan kautta voit lähestyä korkeakouluja uudella ja nopealla tavalla.  Alustalla voit työnantajana muun muassa tutustua toimialaasi parhaiten sopiviin kursseihin ja tehdä opettajille yhteistyöehdotuksia esimerkiksi tutkimuksista ja opinnäyte- tai projektitöiden aiheista. Vaasa Network on myös tehokas kanava löytää osaavaa työvoimaa ja samalla parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä Vaasan seudulle, kun he pääsevät jo opintojen aikana luomaan kontakteja ja näyttämään osaamistaan.

Tutustu tarjontaan Vaasa Networkissa ja ehdota projekteja ja haasteita opiskelijoiden ratkaistavaksi http://www.vaasanetwork.fi