Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta

Miten saada työharjoittelija omaan organisaatioon?

Työnantajat voivat lähettää ammattikorkeakoulun harjoittelukoordinaattoreille hakuilmoituksen, jossa on hyvä kertoa lyhyesti yrityksestä, millaisiin työtehtäviin harjoittelijaa haetaan sekä muista harjoittelusuhteen ehdoista, kuten mahdollinen palkkaus. Työnantajat voivat myös laittaa ilmoituksiaan niin vakituisista työpaikoista, harjoittelu- ja kesätyöpaikoista kuin projekti- ja opinnäytetöisä maksuttomaan valtakunnalliseen nettirekrytointipalveluun osoitteessa www.jobstep.net

Opiskelija ottaa suoraan yhteyttä työnantajaan ja he keskenään sopivat harjoittelujakson ehdoista. Opiskelija tekee harjoittelusta raportin, joka sisältää myös itsearvioinnin jaksolle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Harjoitteluajalta annetaan työ- tai harjoittelutodistus.

Vaasan ammattikorkeakoulun harjoittelukoordinaattorit antavat mielellään lisätietoja:

Liiketalous

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikka