VAMK – Kaikki meistä

Yrittäjyys

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on edistää tietoja, taitoja ja asenteita, joita opiskelija tarvitsee niin opiskellessaan kuin myöhemmin työelämässä. Vastaamme tähän haasteeseen tuomalla yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen näkökulmaa kaikkiin koulutuksiimme. Yrittäjyysopetuksemme tukee yrittäjämäistä toimintatapaa, antaa tietoa yrittäjyydestä ja valmiuksia toimia yrittäjänä.

Yrittäjämäistä toimintatapaa arvostetaan työelämässä. Yrittäjyysosaamista ja yrittäjämäistä asennetta tarvitsevat niin työntekijä toisen palveluksessa kuin yrittäjäkin. Koulutuksen aikana omaksutuilla asenteilla ja valmiuksilla on suurta merkitystä sille, miten nuoret suhtautuvat yrittäjyyteen ja työhönsä.

Opetuksessa tuodaan esiin opiskelijan mahdollisuuksia kanavoida osaamistaan muutenkin kuin menemällä toiselle töihin. Yrittäjämäisessä oppimisympäristössä opettaja varmistaa, mitä opiskelijan tulee oppia ja opiskelija ohjaa aktiivisesti omaa oppimistaan. Elinkeinoelämältä puolestaan keräämme ajankohtaista tietoa siitä, mikä on hyödyllistä.

Opiskelijat varustetaan ensin riittävillä tiedoilla siitä, mitä ovat yrittäjyys, yritys ja liiketoimintaosaaminen, minkä jälkeen tarjotaan mahdollisuuksia yrittäjämäiseen opiskeluun ja tietojen täydentämiseen. Opiskelijat saavat lisäksi kosketuspintoja yrittäjän rooliin.

Yrittäjyyden opinnoissa apuvälineenä on Yritystulkki, joka on Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKin tarjoama verkossa toimiva tietopankki. Yritystulkista löytyy kaikki yrittämiseen liittyvät perusasiat: oppaat, työkirjat ja laskentaohjelmat yrityksen suunnitteluun, rahoitukseen, perustamiseen sekä talouden ja markkinoinnin hoitamiseen.

Ammattikorkeakouluopintoihin sisältyy olennaisena osana työharjoittelu, joka tukee opitun sisäistämistä ja valmentaa työelämään siirtymistä.  Teemme tiivistä yhteistyötä alueen työelämän kanssa varmistaaksemme opiskelijoillemme mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja. Erityisesti pk-yrittäjillä on merkittävä rooli opiskelijoidemme yrittäjäasenteen tukemisessa.