VAMK – Kaikki meistä

VAMK pähkinänkuoressa

Opiskelijoita
3230 (570 monimuoto-opiskelijaa)

Henkilökuntaa
199 (josta opetushenkilöstöä 115)

Koulutukset
12 koulutusta päivätoteutuksena (nuorten koulutus)
3 ylempää amk-tutkintoa
Kymmenkunta koulutusta monimuotototeutuksena (aikuiskoulutus)

Koulutusalat
Tekniikka
Liiketalous
Sosiaali- ja terveysala
Tietojenkäsittely

Kansainvälisyys
340 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa
90 saapuvaa vaihto-opiskelijaa
120 lähtevää vaihto-opiskelijaa tai harjoittelijaa

Opetuksen laatu
72 % valmistuneista pitää opetusta asiantuntevana

Hankkeistetut opinnäytetyöt
79 %

Koulutukset

Tekniikka
Energiatekniikka (suomeksi ja osittain englanniksi)
Ympäristöteknologia (suomeksi)
Konetekniikka (suomeksi)
Sähkötekniikka (suomeksi)
Tietotekniikka (suomeksi ja englanniksi)
Project Management (insinööri ylempi amk, englanniksi)

Liiketalous
International Business (englanniksi)
Liiketalous (suomeksi)
Tietojenkäsittely (suomeksi)
Liiketoimintaosaaminen (tradenomi ylempi amk, suomeksi)

Sosiaali- ja terveysala
Sairaanhoitajakoulutus (suomeksi)
Sosionomikoulutus (suomeksi)
Terveydenhoitajakoulutus (suomeksi)
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (sairaanhoitaja ylempi amk / sosionomi ylempi amk / terveydenhoitaja ylempi amk, suomeksi)