VAMK – Kaikki meistä

Missio, visio ja arvot

Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK kouluttaa kansainvälisiä asiantuntijoita elinkeinoelämän palvelukseen. VAMK on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka tarjoaa koulutusta suomen ja englannin kielellä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa integroituna opetukseen tekniikassa, liiketaloudessa sekä sosiaali- ja terveysalalla.

VAMK tarjoaa opetusta perustutkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavissa koulutuksissa. Opiskeluun liittyy olennaisena osana yhteistyö työelämän kanssa.

Visiomme on

olla energinen, vetovoimainen ja kansainvälinen opiskelu- ja tutkimusyhteisö, joka toimii läheisessä ammatillisessa käytännön vuorovaikutuksessa alueen työelämän kanssa tukien alueensa menestystä.

Missiomme on

kouluttaa kansainvälisiin tehtäviin kykeneviä asiantuntijoita Pohjanmaan työelämän palvelukseen tarjoamalla tekniikan, liiketalouden sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja siihen kiinteästi kuuluvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toiminta on monikielistä ja kansainvälistä.

Painoalamme ovat

  • Energia-alan tekninen osaaminen, erityisesti sähkön tuotanto-, käyttö- ja siirtoteknologiat sekä energiateollisuuden tietotekniikka.
  • Vientiteollisuuden liiketoimintaosaaminen, erityisesti kansainvälisen kaupan ja logistiikan käytännöt.
  • Sosiaali- ja terveysalan keskeinen perusosaaminen sekä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Profiilimme

VAMK profiloituu kansainväliseen yhteistyöhön ja aluevaikuttavuuteen. Painotamme opetuksessa liike-elämän ja teollisuuden tarvitsemaa kansainvälistä osaamista, jonka kehittämisessä halumme olla mukana. Aluevaikuttavuutta toteutamme paikallisen työelämän tarpeista lähtevällä koulutuksella ja tutkimustoiminnalla, jossa työelämä integroituu koulutukseen käytännönläheisesti hyödyntäen opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä.  

Arvomme ovat

  • Asiakaslähtöisyys: Ennakoimme ja tunnemme asiakkaiden tarpeet ja odotukset, ja vastaamme niihin laadukkaalla sekä joustavalla toiminnalla.

  • Kestävä kehitys: Tuotamme lisäarvoa läntisen Suomen alueelle jatkuvasti toimintaamme pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti kehittäen sekä ympäristöarvoja kunnioittaen.
  • Tulevaisuussuuntautunut asiantuntijuus: Tuotamme asiantuntijoita työelämälle ja varmistamme oman osaamisemme ja asiantuntemuksemme jatkuvalla oppimisella.

  • Arvostus: Rakennamme keskinäistä luottamusta kunnioittamalla jokaista ihmisenä ja annamme avoimesti positiivista ja rakentavaa palautetta.