VAMK – Kaikki meistä

VAMK Oy

Vaasan ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuotoinen ja kansainvälinen korkeakoulu, joka kouluttaa työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja sosionomeja suomen ja englannin kielellä.

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n omistajia ovat Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto ja Pohjanmaan kauppakamari.

Osakeyhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää ylläpitäjänä osakeyhtiön yhtiökokous, jossa osakkaat käyttävät valtaansa omistusosuuksiensa äänimäärän perusteella. Osakeyhtiölain mukainen hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. VAMKin rehtori toimii myös yhtiön toimitusjohtajana tukenaan johtoryhmä.

Hallituksen jäsenet kaudella 2018-2019 ovat: Vaasan kaupungin edustajina Christina Knookala (hallituksen puheenjohtaja), Sture Erickson, Jasmin Granholm, Susanna Koski ja Sirpa Sainio. Vaasan yliopiston edustajana Jari Kuusisto, Pohjanmaan kauppakamarin edustajana Johanna Kakkuri, opiskelijoiden edustajana Henri Torsti ja henkilöstön edustajana Päivi Auranen.

 

www_VAMK-kampus-syksy-2015.jpg

Vaasan ammattikorkeakoulun kampus Palosaarella.