VAMK – Kaikki meistä

Tukipalvelut

Opintoasiain yksikkö

Ammattikorkeakoulun yhteisten opintoasioiden suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä vastaa opintoasiainyksikkö, jota johtaa vararehtori. Yksikön toimialueeseen kuuluvat opintotoimisto- ja opinto-ohjauspalvelut, ura- ja rekrytointipalvelut, kansainväliset asiat, opintotukiasiat, yhteishaun tehtävät, opiskelijoita koskevat viranomaistilastot ja -seurannat, lukujärjestyssuunnittelu sekä kiinteistö- ja turvapalvelut.

TKI-yksikkö

Ammattikorkeakoulun TKI-yksikkö vastaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan koordinoinnista. Yksikköä johtaa TKI-johtaja.

Hallintoyksikkö

Ammattikorkeakoulun hallintoyksikkö vastaa VAMKin yhteisistä henkilöstö- ja talouspalveluista, tiedotus- ja markkinointipalveluista, laatuasioiden koordinoinnista sekä tietojärjestelmäpalveluista. Yksikköä johtaa hallintojohtaja.