VAMK – Kaikki meistä

Turvallista opiskelua

VAMK huolehtii opiskelijoidensa hyvinvoinnista varmistamalla heille henkisesti ja fyysisesti turvallisen opiskeluympäristön.

Turvallisuuden organisaatio

VAMKin turvallisuusasioista vastaa turvallisuuspäällikkö, joka on yhteinen Vaasan yliopiston kanssa. Vahtimestarimme ovat perehtyneitä käytännön turvallisuusasioihin. Henkilöstön ja opiskelijoiden turvallisuustietoisuutta edistetään säännöllisellä koulutuksella. Opiskelijakunnan tuutorit osallistuvat erilliseen turvallisuuskoulutukseen ja -harjoituksiin. Lisäksi VAMKissa toimii kriisityöryhmä.

VAMKissa on käytössä HÄKÄ-hälytysjärjestelmä, jonka avulla pystytään kriisitilanteissa lähettämään hälytysinformaatiota henkilökunnan ja opiskelijoiden kännykkään ja työasemien päätteelle tai päätteeltä.

Tukea opiskelijan hyvinvoinnille

Hyvinvoiva VAMK on yhdenvertainen ja turvallinen yhteisö. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on avoin ja myönteinen vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri. VAMK tukee ja edistää opiskelijoiden terveyttä tarjoamalla kaikille opiskelijoille terveydenhoitaja- ja psykologipalveluita. Opiskeluun ja elämään liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä luottamuksellisesti oppilaitospastorin puoleen.

VAMKissa toimii hyvinvointityöryhmä, joka kehittää opiskelijaterveydenhuoltoa ja psykososiaalisen tuen palveluita, suunnittelee ja organisoi opintojen etenemisessä erityisiä haasteita tai esteitä kohdanneiden opiskelijoiden tukea ja jalkauttaa toimintaan esimerkiksi varhaisen puuttumisen mallia päihde- ja peliriippuvuusongelmien hoitamiseksi.