VAMK – Kaikki meistä

Tekemällä oppimista

AMK-tutkintoon johtava koulutus koostuu perus- ja ammattiopinnoista, suuntaavista ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä ja työharjoittelusta.

VAMKin opetuksessa yhdistetään teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa, ja siinä sovelletaan ryhmätyön mahdollisuuksia ja ongelmakeskeistä oppimista. Tiiviit yhteytemme Vaasan alueen työelämään tarjoavat opiskelijoille mielenkiintoisia projektiharjoituksia sekä opinnäytetöiden aiheita.

Alere on VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Palosaaren kampuksella. Modernin opetuksen vaatimuksiin vuonna 2017 peruskorjattu kiinteistö tarjoaa opiskelijoille viihtyisien tilojen lisäksi yhteistä opetusta ja opettajien vaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken. Yhteistyö vahvistaa merkittävästi opiskelijoiden kilpailukykyä Vaasan alueen kaksikielisissä työympäristöissä.

Technobothnia on Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan yliopiston yhteinen tekniikan tutkimus- ja opetuslaboratorio, joka on entisöity huipputekniikan vaatimuksiin entiseen puuvillatehtaaseen. Tekniikan opiskelijat voivat perehtyä Technobothniassa alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistua yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin.  Technobothnian nykyaikaiset tilat, laitteistot, ohjelmistot sekä toimintatavat edistävät opetuksen lisäksi merkittävästi alueen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Kansainvälisessä  projektiharjoittelussa opiskelija lähtee töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa.
Kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi projektiharjoittelu kartuttaa jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja
projektiosaamista. Tärkeässä osassa on yhteistyön lisääminen Vaasan seudun kansainvälisten vientiyritysten kanssa ja sitä kautta projektiosaajien valmentaminen työelämän tarpeisiin.

Yritysklinikassa VAMKin kaikkien koulutusalojen opiskelijat toteuttavat räätälöityjä tutkimus- ja kehittämispalveluja Pohjanmaan pk-yrityksille sekä muille organisaatioille opettajien ohjauksessa. Opiskelija saa projekteissa käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja opintopisteiden lisäksi tulevaisuuden työllistymistä silmällä pitäen arvokkaita työelämäkontakteja, uutta osaamista ja näkökulmia sekä kokemusta kehittämistyöstä.

Botnia RoboCup Teamissä eli VAMKin jalkapallorobotiikan projektissa päästään ratkomaan haastavia ohjelmisto-, tietoliikenne ja elektroniikkaongelmia ja eri tekniikoiden yhdistämistä. Perinteisen opetuksen puitteissa näin laajoja ongelmia ei ole mahdollista käsitellä, joten VAMK onkin kehittänyt teeman ympärille pysyvän toiminnan opettajien ohjauksessa. Tiimissä on suomalaisten tietotekniikan ja konetekniikan opiskelijoiden lisäksi ulkomaalaisia englanninkielisen tietotekniikan opiskelijoita, joten kaikki opetus ja toiminta projektissa tapahtuu englanniksi. Näin opiskelijat omaksuvat kielitaidon lisäksi tulevassa insinöörin ammatissaan välttämättömiä taitoja, kuten monikulttuurisuutta ja projektityöskentelyä.

Kasvuyrittäjyyshautomo West  Coast Startup palvelee Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston
opiskelijoita ja henkilökuntaa uusien yritysideoiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja testaamisessa.

Industrial Innovation Academy (I2A) on tietotekniikan koulutuksen oppimisympäristö, jossa suomen- ja englanninkieliset opiskelijat työskentelevät teollisuuden ja muiden yritysasiakkaiden antamien projektien parissa.

Roboakatemiassa insinööriopiskelijat toteuttavat robotiikkaan liittyviä tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja alueen yrityksille. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen lisäksi opiskelijat saavat tuntumaa työelämässä tyypilliseen projektityöskentelyyn ja usein jopa tuleviin työnantajiinsa.