VAMK – Kaikki meistä

Tekniikka

VAMKissa on tekniikan opiskelijoita noin 1300 seuraavilla aloilla:

  • Energiatekniikka
  • Ympäristöteknologia
  • Konetekniikka
  • Rakennustekniikka
  • Sähkötekniikka
  • Tietotekniikka

Tekniikan opetuksessa painotetaan kestävän kehityksen periaatteita ja valmentautumista maailmanlaajuisten, nopeasti muuttuvien markkinoiden haasteisiin. Toimivat työelämäsuhteet mahdollistavat sen, että suurin osa opinnäytetöistä voidaan tehdä yhteistyössä teollisuuden kanssa.

Ammattikorkeakoulun vuonna 1967 valmistunut päärakennus sijaitsee Vaasan Palosaaren merellisellä korkeakoulukampuksella. Vuonna 2015 valmistuneessa peruskorjauksessa kiinnitettiin huomioita tilojen käyttömukavuuteen, kustannustehokkuuteen ja turvallisuuteen mm. valaistuksessa, ilmanvaihdossa, esteettömyydessä ja poistumisteiden määrässä.

Yksikön käytössä oleva Tekniikan tutkimuskeskus Technobothnia tarjoaa opiskelijalle laadukkaan ja ajanmukaisen opiskelu- ja harjoitteluympäristön.

Lisätietoja:

- Tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen
- Konetekniikan, rakennustekniikan, energiatekniikan sekä ympäristöteknologian koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski
- Sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutuspäällikkö Juha Nieminen