VAMK – Kaikki meistä

Sosiaali- ja terveysala

VAMKin sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa noin 780 opiskelijaa työskentelee pätevöityäkseen sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai sosionomiksi.

Tulevien sosionomien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien opiskelutilat sijaitsevat vuonna 2017 valmistuneessa oppimiskeskus Aleressa, Palosaaren korkeakoulukampuksella. Aleren hyvin varustetuissa harjoitusluokissa voidaan simuloida ja demonstroida erilaisia hoitotilanteita. Käytettävissä ovat muun muassa leikkaussali, lastenhoitotyön, kirurgisen hoitotyön, sisätautien hoitotyön, perussairaanhoidon,  äitiyshoitotyön, avoterveydenhuollon, anatomian ja fysiologian sekä psykiatrisen hoitotyön tilat.

Sosiaali- ja terveysalan laajoissa ja käytännönläheisissä tutkinnoissa huomioidaan erityisesti Vaasan seudun kaksikielinen ja monikulttuurinen toimintaympäristö. Kansainvälisyys kuvastuu muutenkin yksikön toiminnasta: yhteistyön siltoja on rakennettu esimerkiksi Espanjaan, Thaimaahan, Englantiin, Latviaan, Kiinaan ja Pohjoismaihin.

Lue lisää:


Sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja Raimo Koivisto
Koulutuspäällikkö Regina Nurmi

www_Aleretutuksi12.jpg

Sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Alere valmistui vuonna 2017.