VAMK – Kaikki meistä

Osaamaan kannustava oppimisympäristö

1.8.1996 toimintansa aloittanut Vaasan ammattikorkeakoulu sijaitsee läntisessä Suomessa keskellä Vaasan kaupunkia.

Vaasan ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimustilat ovat ajanmukaisia ja korkeatasoisesti varustettuja. Tutkimuskeskus Technobothniassa tekniikan opiskelijat voivat perehtyä alan uusimpiin teknologisiin sovelluksiin ja osallistua yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin. Alueen lukuisat kaksikieliset tai kansainväliset yritykset tarjoavat liiketalouden opiskelijoille monipuolisen harjoitteluympäristön. Harjoittelujaksot Vaasan keskussairaalassa, alueen terveysasemilla ja sosiaalialan eri palveluyksiköissä antavat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille valmiudet siirtyä työelämään.

Korkeakoulukaupunkina, korkean teknologian vientiteollisuuden veturina ja matkailukeskuksena Vaasa tarjoaa korkeatasoisen, vireän ja kansainvälisen ympäristön ammattikorkeakoulun henkilöstölle ja opiskelijoille. Ajanmukainen, monipuolinen koulutusohjelmatarjonta, erinomaiset kansainväliset yhteydet sekä alueen verraten hyvä työllisyys ja harjoittelumahdollisuudet yhdessä Vaasan kaupungin palveluiden kanssa luovat Vaasan ammattikorkeakoululle vahvan, koko kaupungin laajuisen oppimisympäristön.

Vaasassa sijaitsevien korkeakoulujen yhteenlaskettu opiskelijamäärä on noin 13 000. Keskimäärin siis joka viides vastaantulija Vaasan kaupungin alueella on korkeakouluopiskelija, mikä näkyy myös Vaasan palvelu- ja harrastetarjonnassa.

Vaasa on todellinen koulutuskaupunki, ja opiskelijat ovat vahva osa Vaasaa!

Opiskele Vaasassa!