VAMK – Kaikki meistä

Opiskelijapalvelut

Tukena kaikissa opintojen vaiheissa

Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskelu on monimuotoista, laaja-alaista ja valinnaisuuteen perustuvaa. Opiskelijapalvelut auttavat opiskelijaa toteuttamaan opintosuunnitelmaansa ja uraansa kaikissa opintojen vaiheissa. Palveluita on saatavilla suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

hae-vamkiin_2.fw.png

Perehdyttämispäivät: Ensimmäisinä päivinä uudet opiskelijat kokoontuvat omiin ryhmiinsä koulutusaloittain ja tapaavat ryhmäohjaajansa, joka perehdyttää opintoihin ja VAMKin tapoihin. Myös opiskelijakunnan tutorit ovat ottamassa vastaan ja auttavat opiskelun alkutaipaleella. Heidän kanssaan perehdytään muun muassa opiskelukaupunkiin ja samalla tututustaan opiskelijatovereihin.

Tutorimme ovat tukenasi erityisesti opiskelun alussa.

Opintojen ohjaus: Koko henkilöstö tukee opiskelijan hyvinvointia ja kasvua oman alansa osaajaksi erilaisten palveluiden kautta.  Koko opiskeluajan kattavan ohjausjärjestelmämme tavoitteena on, että opiskelija sitoutuu opintoihinsa alusta lähtien. Ryhmäohjaaja seuraa ryhmänsä opintojen etenemistä ja säännölliset, vähintään kerran lukukaudessa käytävät kehityskeskustelut tukevat opintojen edistymistä. Myös opinto-ohjaajat neuvovat opintojen solmukohdissa.

Ura- ja rekrytointipalvelut: Opiskelijat täydentävät oppimaansa tutkintoon sisältyvässä työharjoittelussa. Ura- ja rekrytointipalvelut edistää muun muassa urasuunnittelua ja työllistymistä opiskelun eri vaiheissa ja tekee osaavan henkilöstön rekrytoinnin työnantajalle vaivattomaksi.

Tiedekirjasto Tritonia palvelee vaasalaisten korkeakoulujen tutkimusta, koulutusta ja opiskelua. Tritonia tarjoaa laajat ja monialaiset painetut ja elektroniset kokoelmat, modernin oppimisympäristön sekä tietopalveluja ja tiedonhaun koulutusta.

www_Tritonia_2.jpg

Tiedekirjasto Tritonia vaasalaisten korkeakouluopiskelijoiden yhteinen tiedekirjasto.

Opiskelijaravintolat: Kampukselta löytyy opiskelijaravintoloita, joissa opiskelijat saavat ns. ateriatukea; tällöin lounaan hinta on alle eurosta noin kolmeen euroon. Alennuksen saa esittämällä opiskelijakortin tai muun Kelan hyväksymän todistuksen. Opiskelijaravintolat tarjoavat myös kahvilapalveluja.

Kansainvälisyys: Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan tai työharjoittelustaan ulkomailla. Kansainvälisten asioiden toimisto avustaa maailmalle lähtemisessä.

Opintotoimisto neuvoo ja opastaa kaikissa käytännön opiskeluun liittyvissä asioissa. Palveluun kuuluvat mm. opintorekisterien ylläpito, opintosuoritusotteet ja opiskelutodistukset.

Opintotuki: Ammattikorkeakouluopintoihin voi saada opintotukea, mikäli täyttää opintotuen saamisen yleiset edellytykset. Opintotukea voidaan myöntää ammattikorkeakouluun hyväksytylle opiskelijalle, joka opiskelee päätoimisesti, on taloudellisen tuen tarpeessa ja edistyy opinnoissaan. Opintojen tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

Opintotukisihteeri neuvoo erityiskysymyksissä, kuten kesäopintotuki, harjoitteluajan tuki, ulkomaan opintojen tuki sekä opintojen edistymisen seuranta.

Terveydenhoito: Opiskelijaterveydenhoidosta vastaa Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Terveydenhoitajien vastaanotto sijaitsee Palosaaren korkeakoulukampuksella, oppimiskeskus Aleressa (Wolffintie 27-31). Opiskelijoilla on pääsy myös lääkäripalveluihin sekä opiskelijaterveydenhuollon psykologipalveluihin terveyskeskusten kautta.

IT-palvelut: Opiskelijoilla on käytössä tietokoneita sekä luokissa että yhteisissä tiloissa. Kampuksella on kattava langaton verkko. Oman tietokoneen tai mobiililaitteen käyttöön kannustetaan muun muassa latauspisteitä lisäämällä ja verkkopalveluja kehittämällä. Palosaaren kampuksella on myös kannettavien tietokoneiden lainauspiste. Käytössämme on opiskeluportaali, jonka avulla pääset käyttämään oppimateriaaleja ajasta ja paikasta riippumatta.

hae-vamkiin_2.fw.png